Hoppa till sidans innehåll

Regler för eget arbete och ersättning


2016-2017 Regler för eget arbete och ersättningar IFK Borlänge Alpin
 
Sammanfattning:

Med barn/ungdom i träningsgrupp behöver anhöriga hjälpa till med minst fyra pass i Nybroberget samt hjälpa till vid IFK Borlänge Alpins arrangerade tävlingar i Nybroberget. Detta för att vi ska kunna erbjuda en bra klubbverksamhet, en träningsanläggning med bra förhållanden och tävlingsmöjligheter till så låg kostnad som möjligt för alla medlemmar.
 
Bakgrund:

IFK Borlänge Alpin verkar på ideell basis där medlemmarna ska ges möjlighet att träna, utvecklas och tävla i utförsåkning. För kunna göra det behöver vi en skidanläggning och resurser för att bedriva klubbverksamhet.

Klubben äger och ansvarar för driften av Nybroberget vilket innebär att klubbens medlemmar därför hjälper till med att bemanna pass kopplat till anläggningen så som snötillverkning, cafeteria, lift, slyröjning/underhåll och montera/avmontera byglar. 

Utöver passbemanning hjälper alla medlemmar till utifrån förmåga med att sälja salamikorv, Ullmax, bemanna bytesdagar eller andra aktiviteter som gör att vi får in pengar så att vi kan utveckla klubbverksamheten.
 
Introduktionsutbildning

Lift-, Cafeteria- och Snösprutningspass bemannas av en till två medlemmar.  Introduktionsutbildning är till för dem som inte tidigare har gjort pass och genomförs innan säsongsstart. Introduktion efter säsongstart görs genom att vara med på ett pass (räknas inte som pass) innan man gör sitt bokade pass. Nytt för i år är att det finns ansvars pass samt medhjälpar pass.

Tanken med detta är att de som arbetat tidigare anmäler sig i första hand på Ansvars pass. Samt "nya" anmäler sig på medhjälpar pass.
 
Pass i Nybroberget:

Det är obligatoriskt att utföra minst fyra pass (Lift, Cafeteria eller Snötillverkning) per barn/ungdom i träningsgrupp, där minst ett av passen är ett helgpass.
 
Tränare U10-U16, är undantagna de obligatoriska passen i Nybroberget.  Varje deltagande på styrelsemöte tillgodoräknas som ett obligatoriskt pass.
 
Pass på tävling:

Föreningen arrangerar ett antal tävlingar i Nybroberget och dessa tävlingars intäkter används för att bl a täcka klubbens egna åkares startavgifter. För att vi ska ha tillräckligt stor tävlingsorganisation behöver  de med tävlande barn/ungdom utföra minst tre tävlingspass per tävlande åkare. För familjer med fler än två tävlande barn behöver man utföra minst 6 tävlingspass per familj.
 
Vid förhinder eller sjukdom Vid förhinder eller sjukdom åligger det den som har det bokade passet att skaffa en ersättare.
 
Eget arbete för säsongskort

Om man utför tre pass utöver de fyra obligatoriska passen har man möjlighet att söka en subvention för säsongskort på 1000:- (se utbetalning). Slyröjning/underhåll och hantering av byglar kan räknas in som extrapass. D v s pass som vi annars måste köpa in extern arbetskraft till och är kopplat till driften av anläggningen.
 
Bokning av pass, introduktionsutbildningar samt säsongskort

Under hösten kommer bemanningslistor finnas tillgängliga där man bokar upp sig på sina obligatoriska pass, extra pass, introduktionsutbildning.
 
Passredovisning

Passredovisning sker under säsong genom att fylla i en lista i kafeterian/lifthus eller personalutrymme efter genomfört pass. Ej ifyllt i pärmen = ej utfört pass!!

Regler för ersättning
 
Träning
 
Träning Nybrobacken Ersättning för resor till och från backen, för tränare utan barn i träningsgrupp, kan utgå med 18 kronor per mil efter ansökan och godkännande av träningsansvarig.

 
Säsongskort Nybro

Tränare, lagledare och styrelseledamot erhåller personligt säsongskort.
 
Träningsavgift/ Svenska Skidförbundets träningsgrupper

Klubben betalar 50% av lägeravgift till SSF.  Maxersättning är 6000 kronor per säsong (gäller från skolningsläger 1)
 
Interna läger, d v s läger som IFK Borlänge Alpin arrangerar

Klubben subventionerar aktiva åkare med 200:-/lägerdag där grundförutsättning för subventionen är att deltagaren bor i klubbens boende. På breddlägret (öppet för alla medlemmar oavsett ålder) kan boendekostnaden inte understiga 100 kr efter subvention. Subventionen dras direkt på breddlägret, övriga läger får man ansöka om, se utbetalning.
 
Klubbens träningsansvarig utser lägeransvarig och tränare och för dessa betalar klubben kostnader för logi och liftkort på träningsort under träningsperioden.

 
 
Externa läger, d v s läger som IFK Borlänge Alpin inte arrangerar

Klubben subventionerar aktiva åkare med 200:-/lägerdag.
 
Maxersättning läger är 

3000 kronor per säsong. U16  

2000 kronor per säsong  U14  

1200 kronor per säsong  U12
 
Träningsbidrag gymnasieåkare (skidgymnasium)

Klubben önskar stötta sina gymnasieåkare och samtidigt behålla kontakten med dessa för att bl a vara inspiratörer till de yngre åkarna. 

För att kunna bevilja träningsbidraget krävs deltagande på klubbens breddläger som hjälptränare samt genomför ett grupparbete med U14 och U16 åkare med inriktning på vad som krävs för att läsa/träna och utvecklas på ett skidgymnasium.

Utöver det är motkravet att åkaren deltar på några av klubbens träningskvällar när det är möjligt. 

Ansökan görs efter vårt årsmöte och därefter ingås ett avtal där åkaren noterar vilka träningstillfällen åkaren har möjlighet att medverka på. 

Beloppet man kan söka är 5000 kr och utbetalning sker på breddlägret.
 
Utbildning

Respektive kommitté fattar beslut om deltagande i olika former av utbildningar. Klubben betalar kursavgift, logi inklusive frukost, samt vid behov liftkort. 
  
Tävling
 
Tävling Nybroberget

Klubben ersätter funktionär med liftkort(vid behov) och tillhandahåller maträtt och fika. Tävlingsansvarig beslutar om vilka som ska ersättas
 
Startavgifter

Klubben betalar startavgifter till sanktionerade tävlingar. Klubben betalar inte startavgifter till tävlingar där klubben står som arrangör.
 
Anmälan till tävlingen görs av åkaren på Idrott-Online

FIS åkare mailar till This is a mailto link i samband med anmälan.

Mailet skall innehålla Namn, Datum, Tävling, Kostnad och BG el PG nummer.  Ej skickat mail = åkaren står själv för startavgiften.
 
U10-U16

Vid de fall arrangören kräver förskottsbetalning mailar ansvarig lagledare Elisabeth Brus antalet anmälda, belopp och bankgironummer för inbetalning.

Den åkare som är anmäld men inte kan komma till start ska själv avanmäla direkt till arrangör eller till SSF vid FIS-tävling utanför Sverige. Om detta inte sker är åkare ersättningsskyldig klubben. Beloppet ska inbetalas på klubbens bankgiro
 
Mästerskapstävlingar (SM, ÄJSM, YJSM, USM, U12- och U14-final)

Klubben betalar ett kostnadsbidrag på 150 kronor per tävlingsdag och eventuellt obligatoriska träningsdagar (Störtlopp) För internationella mästerskapstävlingar utgår ingen ersättning 
 
Internationella tävlingar (FIS)

Klubben betalar startavgift. Anmälan och betalning se anmälningsavgifter Vid tävlingar där åkaren är uttagen av SSF betalar klubben en ersättning på 150 kronor per tävlingsdag förutsatt att SSF har fakturerat åkaren en avgift. Vid tävlingar av internationell karaktär beslutar styrelsen om ersättning i varje enskilt fall.
 
Utbetalning Utbetalning av subventioner sker endast till de som betalat medlemsavgift, aktivitetsavgift och genomfört sina pass.  Ansökan om ersättning ska ske på blankett senast 31 maj som finns på klubbens hemsida och utbetalning sker under juni månad. Underlag såsom kvitton, faktura, inbjudan och passredovisning ska bifogas. I passredovinsingen ska datum, typ av pass och vilken/vilka medlem/medlemmar som avses

Uppdaterad: 2016-09-16 23:26
Skribent: Fredric Melin

140609_VK_Puff2_340x135dpi

vi_har_vaccinerat_oss

" "

Våra Partners

IFK Borlänge rekommenderar varmt de företag som valt att stödja/samarbeta med klubben säsongen 2016 / 2017. Är du intresserad av att bli partner du också, kontakta oss på This is a mailto link

Postadress:
IFK Borlänge Alpin - Skidor
Box 99
78121 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0243 - 23 35 88
E-post: This is a mailto link

Se all info